Поверителност и бисквитки

Сподели:

Правила за поверителност и използване на бисквитки

Настоящите Правила за поверителност и използване на бисквитки Ви се предоставя с цел да се запознаете с това как sports-24.net събира и използва данни, получени чрез всякакъв вид взаимодействия с sports-24.net (включително срещи, обаждания, обслужване на клиенти и уебсайта на sports-24.net).

Настоящата версия на Правилата за поверителност и използване на бисквитки беше изменена на 6 юни 2018 г.

 1. За какво се прилагат настоящите Правила за поверителност и използване на бисквитки?

Настоящите Правила за поверителност и използване на бисквитки се прилагат за обработването на лични данни от sports-24.net и нейните подразделения или чрез уебсайта на sports-24.net, или по други начини sports-24.net, като например лични срещи, изложения, маркетингови кампании, съдебни решения.

 1. Кой носи отговорност за обработването на Вашите лични данни?

sports-24.net и нейните поделения са администраторите на данни. Това означава, че sports-24.net и нейните поделения определят за какви цели и с какви средства ще бъдат обработвани Вашите лични данни. Това също така означава, че тези страни носят отговорност за обработването на личните Ви данни.

 1. За какви цели и на какви правни основания събираме и обработваме Вашите данни?

Ние ще използваме и обработваме Вашите лични данни законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин.

Ще събираме и използваме Вашите лични данни за следните цели:

 • За целите на управлението на клиентите. Необходимо е от гледна точка на договорните отношения да събираме данни, за да можем да комуникираме с нашите клиенти във връзка с придобитите от тях продукти и услуги.
 • За търговски (директен маркетинг, продажби и др.) цели, за да комуникираме по отношение на нашата фирма, продукти и услуги. В този случай съхраняваме и използваме само данните, за които лицето за контакт ни е дало съгласието си. Възможно е също така да изпращаме имейли за директен маркетинг на съществуващи клиенти, за да ги информираме за нашите продукти и услуги или за сходни продукти и услуги на основата на законен интерес. Като алтернативна възможност определени данни могат да бъдат съхранявани и използвани по други причини от законен интерес. Например ние поддържаме данните за отписалите си лица, така че повече да не се свързваме с Вас.
 • За набирането на бъдещи служители и/или стажанти. За тези цели на обработването sports-24.net се основава на необходимостта от изпълнението на (бъдещ) договор и на своя законен интерес.
 1. Каква информация събираме?

4.1. Всички лични данни, които ни предоставяте, като например Вашето собствено име, фамилия, длъжност, наименование на фирмата, имейл адрес, телефонен номер.

Тези данни ще бъдат обработвани по следния начин:

 • Информация, която ни предоставяте с цел да получите от нас информация за фирмата, за продукти или услуги или с цел да се запишете за уебинар(събитие), (съвместно) организиран(о), или да се абонирате за някой от бюлетините ни. Тази информация ще бъде съхранявана в случай че поискате от нас информация или за да извършим описаната дейност;
 • Информацията, която ни предоставяте като част от кандидатстване за работа, ще бъде съхранявана и обработвана от нас за тази цел изключително внимателно;
 • Информацията, която ни предоставяте в рамките на преговори за сключване на договор или на решение, може да бъде използвана за проследяването на този договор или решение.

4.2. Когато се свързвате с уебсайта на sports-24.net, ние събираме автоматично следните данни:

 • Типа на името на домейна, използван за получаване на достъп до интернет (т.е. .com, .org)
 • IP адреса, зададен по време на свързването;
 • Продължителността на посещението на сайта/страницата;
 • Използвания браузър;
 • Операционната система или платформата, инсталирана на Вашия персонален компютър, или използваното за достъп устройство;
 • Търсачката и метаетикетите, използвани за проследяване на уебсайта на sports-24.net в интернет;
 • Типа и вида на изтеглените файлове или информация.
 1. Бисквитки

5.1. Какво е бисквитка?

Бисквитката е малък файл с данни, който определени уебсайтове записват на Вашия твърд диск, когато ги посещавате.

Бисквитката може да съдържа информация, като потребителски идентификационен номер, който сайтът използва за проследяване на посетените от Вас страници, но единствената лична информация, която може да съдържа, е предоставената лично от Вас.

sports-24.net използва бисквитки за подобряване на качеството на услугите си и за по-добро разбиране на нашата потребителска база.

sports-24.net няма да разкрива бисквитките си пред трети страни, освен както се изисква по силата на правно предписание, като например претърсване, разпореждане, законодателен акт или съдебно решение.

Повечето браузъри са настроени първоначално да приемат бисквитки. Можете да настроите Вашия браузър да отхвърля всички бисквитки или да указва, когато се изпраща бисквитка.

Имайте предвид обаче, че някои части от уебсайта на sports-24.net може да не функционират правилно, ако решите да забраните бисквитките.

5.2. Как използваме бисквитките на нашите уебсайтове и каква информация събираме:

sports-24.net може да използва следните бисквитки по отношение на уебсайта:

Сесийни бисквитки – използваме сесийни бисквитки за следните цели:

 • За контрол на достъпа до абонаментно съдържание.
 • За да можете да пренасяте информация през страниците на нашия уебсайт и да не Ви се налага да я въвеждате повторно.
 • За да имате достъп до съхранена информация за бъдещо използване, като например регистрация.
 • За събиране на анонимни, агрегирани статистически данни, които ни дават възможност да разбираме как потребителите използват уебсайта ни и ни помагат да подобряваме структурата на уебсайта.

Постоянни бисквитки – използваме постоянни бисквитки за следните цели:

 • За контрол на достъпа до абонаментно съдържание.
 • За да ни помогнат да Ви разпознаем като уникален посетител (просто номер), когато се върнете на нашия уебсайт, и да ни дадат възможност да персонализираме съдържанието според предпочитанията Ви.
 • За събиране на анонимни, агрегирани статистически данни, които ни дават възможност да разбираме как потребителите използват уебсайта ни и ни помагат да подобряваме структурата на уебсайта.
 • За да Ви идентифицираме вътрешно по името на профила, имейл адреса, клиентския идентификационен номер и местоположението (географски или компютърен идент. №/IP адрес).
 • За персонализиране на съдържанието според предпочитанията Ви.

Тези бисквитки остават в устройството на потребителя за определен период (напр. 1 ден, 1 месец, 2 години и т.н.).

Маркетингови бисквитки

Понастоящем sports-24.net не използва маркетингови бисквитки.

Бисквитки на трети страни – трети страни (като например Google и Hotjar) предоставят бисквитки чрез нашите уебсайтове. Те се използват за следните цели:

 • За предоставяне на съдържание на уебсайтове и за проследяване дали потребителите кликват върху това съдържание.
 • За контрол на това колко често Ви се показва определено съдържание.
 • За отчитане на броя на анонимните потребители на уебсайтовете ни.
 • За анализ на използването на уебсайта.
 • За свързване на информацията, която съхраняваме в бисквитки, с всяка информация, позволяваща установяването на самоличността, предоставена от Вас, докато пребивавате на нашите уебсайтове.

Уебсайтът sports-24.net може да съдържа следните бисквитки на трети страни:

5.3. Как можете да изтривате или блокирате бисквитки или да променяте настройките си за бисквитки?

Освен ако не сте променили настройките на браузъра си, така че да отказва бисквитки, системата ни може да генерира бисквитки веднага щом посетите нашите уебсайтове.

Като приемате нашите Правила за поверителност и използване на бисквитки или като използвате нашия уебсайт, Вие се съгласявате, че можем да поставяме бисквитки в устройството Ви.

Ако искате да блокирате бисквитките, да премахнете съществуващите бисквитки или да промените настройките си за бисквитки, можете да го направите чрез настройките на Вашия браузър. Тези настройки могат да бъдат намерени в менюто с “опции” или “предпочитания” на Вашия интернет браузър.

Не забравяйте обаче, че ако изключите бисквитките, може да загубите достъп до определени части от нашите сайтове и някои графични елементи могат да не изглеждат добре и е възможно да не можете да използвате определени приложения.

 1. Кой има достъп до Вашите лични данни?

sports-24.net или поделенията ѝ няма да продават или предоставят информация, разкриваща самоличността на физическото лице, на трети страни.

Служителите ни имат достъп до Вашите лични данни само когато това е необходимо за изпълнение на договора и за предоставяне на услуги и както са инструктирани от sports-24.net в качеството ѝ на работодател.

Ние ограничаваме достъпа до Вашите лични данни до служители, които смятаме за разумно, че трябва да разполагат с тях с цел да Ви предоставят услуги или да изпълняват служебните си задължения.​​​​​​​

 1. Колко време съхраняваме Вашите лични данни?

sports-24.net и нейните поделения ще запазват Вашите лични данни за периода, необходим за изпълнението на целите, посочени в настоящите Правила за поверителност, освен ако не се изисква или не се разрешава със закон по-дълъг период на запазване.

Ако не се прилага друг законен период на запазване, sports-24.net ще обработва данните Ви, поне докато е в договорни отношения с Вас.

 1. 8. Как са защитени Вашите лични данни?

sports-24.net се ангажира да предприема разумни действия с цел защита на предоставяната от Вас информация, разкриваща самоличността. Прилагаме физически, електронни и процедурни предпазни мерки, за да осигурим защита на Вашата лична информация.

 1. 9. Вашето съгласие и промени в Правилата за поверителност ​​​​​​​

Чрез използване на уебсайта на sports-24.net и чрез поставяне на отметка в квадратчето за съгласие на нашите уебформуляри Вие давате съгласието си за събирането и използването на Вашите данни, както сме посочили в настоящата Политика.

sports-24.net има право да променя периодично настоящите Правила за поверителност.

В такъв случай публикуваме промените на тази страница, за да сте винаги информирани относно информацията, която събираме, начина, по който я използваме, и обстоятелствата, при които я разкриваме.

 1. 10. Допълнителни въпроси ​​​​​​​

Ако имате някакви допълнителни въпроси или жалби във връзка с обработването на Вашите лични данни, във връзка с уебсайтa на sports-24.net или във връзка с настоящите Правила за поверителност и използване на бисквитки, можете винаги да се свържете с нас:

 • на имейл адреса sports-24.net@abv.bg